#9 conflicted

Boijmans van Beuningen

For English, scroll below

Te zien van 27 september 2014 t/m 25 januari 2015
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20
3015 CX Rotterdam

Angst regeert. De wereld lijkt in brand te staan. Er is een groot aantal crisissen wereldwijd, en nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog waren er zoveel vluchtelingen op de been. Naast een veelheid aan geopolitieke spanningen, blijkt ook het economisch systeem toe aan herziening, putten we de aarde systematisch uit, en vormen pandemieën een groeiend gevaar.

De ongrijpbaarheid en complexiteit van onze problemen zorgt voor angst en een groot gevoel van onveiligheid. Door de massamedia zijn we bovendien beter dan ooit op de hoogte van alle ellende. Hoe gaan we hiermee om? Waar we tot voor kort de angst vooral met een spottende houding bezwoeren, verruilen we ons postmoderne cynisme steeds vaker in voor een geïnformeerde naïviteit. Het engagement is terug: we willen tegen beter weten in weer iets opbouwen. Maar elk standpunt dat we innemen wordt na enige tijd ondermijnd door wat we hebben geleerd of door wat er om ons heen gebeurt. Niet alleen de wereld maar ook wijzelf zijn in conflict.

Design Column #9 Conflicted laat werk zien van ontwerpers die ondanks onze innerlijke en wereldwijde onzekerheden hun grip op de zaken verstevigen. Hun ontwerpen bezweren het conflict, met behulp van humor, relativering en schoonheid.

Meer info over de tentoonstelling vind je hier.

Meer info over voorgaande edities vind je hier:
#8 ‘beyond the senses’
#7 ‘wasted matter’ 
#6 ‘dataism’
#5 ‘body building’
#4 ‘the circle is round’
#3 ‘likes’
#2 ‘the human index’
#1 ‘micro impact’

Boijmans van Beuningen

 

English:

On view from September 27, 2014 until January 25, 2015
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20
3015 CX Rotterdam, The Netherlands

Fear reigns. It seems as if the world’s on fire. There are countless crises all over the world, and never since the Second World War have there been so many refugees. Alongside the many geo-political tensions, the financial system is in need of reform, we are systematically plundering the planet and pandemics are a growing threat.

The intangibility and complexity of our problems creates fear and a tremendous sense of foreboding and insecurity. The mass media keep us better informed of all the misery than ever before. How can we deal with all this? Until recently we shrugged off fear with a sardonic smile, but now we are increasingly exchanging our post-modern cynicism for informed naivety. Engagement is back: against all the odds we want to build something better again. But after a while every position we take is undermined by what we have learned or by what is happening around us. It is not only the world that is in conflict – we are too.

Design Column #9 Conflicted shows work by designers who, despite our innermost and worldwide uncertainties, strengthen their grip on things. Their designs ward off the conflict, putting things into perspective with the aid of humour and beauty. 

Click here for more info on the exhibition.

Click here for info on previous editions:
#8 ‘beyond the senses’
#7 ‘wasted matter’ 
#6 ‘dataism’
#5 ‘body building’
#4 ‘the circle is round’
#3 ‘likes’
#2 ‘the human index’
#1 ‘micro impact’