disarming design from palestine

Opgericht door Annelys de Vet

palestine honey

The Land of Milk and Honey, Rudy Luijters en Montaser Younis

For English scroll below.

Disarming Design from Palestine is opgericht door Annelys de Vet in samenwerking met International Academy of Arts Palestine en Sandberg Instituut Amsterdam.

Disarming Design from Palestine is een label dat met functionele producten een andere
kant van Palestina laat zien. Het cement in de zandloper komt van de scheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever, een stenen stressbal verwijst naar het gooien van stenen – een clichébeeld gecultiveerd door de media -, en een pot honing refereert aan de problemen die imkers ondervinden als gevolg van de bezetting; veel van hun bijenkolonies kunnen ze door wegblokkades niet bezoeken.

De producten worden ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd door hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en studenten, in samenwerking met lokale ambachtsmannen en producenten. Het doel van het project is om bij te dragen aan een duurzame culturele en economische ontwikkeling in Palestina. Kunst en design kan ingezet worden om de discussie over politieke, sociale en culturele vraagstukken te bevorderen. Niet alleen de eindproducten van Disarming Design from Palestine, maar ook de samenwerking en de dialoog tijdens het maakproces dragen hieraan bij.

Te zien in Museum Boijmans Van Beuningen van 27 september 2014 t/m 25 januari 2015.

 

Hourglass

Hourglass, Majd Abdel Hamid

Made in China

Made in China, Tessel Brühl

Soccer Keffiyeh

Soccer Keffiyeh, Hannes Bernard en Awatef Romeyeh

Made in Palestine

Made in Palestine, Jaroslav Toussaint

Stressbal

Stress ball, Mark Jan van Tellingen

Watchtowerand Watertank Game

Watchtower and Watertanks game, Mark Jan van Tellingen en Majed Abu Farha

 

Disarming Design from Palestine was founded by Annelys de Vet in collaboration with the International Academy of Arts Palestine and the Sandberg Institute Amsterdam.

Disarming Design from Palestine is a label that shows another side of Palestine with functional products. The cement in the hourglass comes from the dividing wall on the West Bank of the Jordan, a stone stress ball refers to throwing stones – a clichéd image cultivated by the media – and a pot of honey refers to the problems that beekeepers experience as a consequence of the occupation; road blocks mean they can’t get to many of their bee colonies.

The products are designed, developed and produced by contemporary designers, artists and students, in collaboration with local craftsmen and producers. The aim of the project is to contribute to sustainable cultural and economic development in Palestine. Art and design can be used to further the discussion about political, social and cultural issues. Disarming Design from Palestine’s end products contribute to this, and so, too, do the collaboration and dialogue during the production process.